25 Nis 2018 Çarşamba

 

 EylemPlanlar

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen “Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı”na katkı sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) katkılarıyla  “İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı” hazırlanmış olup Bakanlık Makamı tarafından onaylanan Eylem Planı ekte yer almaktadır.

 

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

           İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Uzun yıllardan beri Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ve Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’nin (ASYOD) katkılarıyla  “Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı (2015-2019)” hazırlanmış olup Bakanlık Makamı tarafından onaylanan Eylem Planı ekte yer almaktadır.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.