Rodentisitlerin güvenli kullanımı için, genel halkın ve uzman personelin kullanacağı ambalaj ve istasyon özellikleriyle alakalı Makam Oluru ektedir.