25 Nis 2018 Çarşamba

Biyosidal ürünlere ilişkin iş ve işlemler Kurumumuzca, 31/12/2009 tarihli ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Avrupa Birliği'nde 98/8/EC sayılı Biyosidal Ürünler Direktifinin yerini alan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğünde yer alan bazı değişikliklerin ulusal mevzuata aktarılması ve işleyişte karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu Taslak ile ekleri hakkındaki görüşler ve gerekçeler 17/2/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" Ek-2'sinde yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma işlenmek kaydıyla en geç 26 Mayıs 2017 tarihine kadar e-posta ile Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine ve resmi yazı ile Kurumumuza gönderilebilir.”

EKLER:

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

EK-1

EK-2

EK-3