Etiket örneklerinde birden fazla aktif madde içeren ürünlerle ilgili 13.01.2017 tarihli ve 19020089-111.99-E.332 sayılı Makam Oluruna istinaden bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Yapılan kısıtlamaya açıklık getirilmesi amacıyla bir haşereye karşı öldürücü ikinci bir aktif maddenin kullanılmaması ve rezidüel etkisi olmayan düşürücü olarak kullanılan ikinci aktiflerle alakalı olarak 26.04.2017 tarihli ve 19020089-111.99-E.2564 sayılı Makam Oluru için tıklayınız.