20 Tem 2017 Perşembe
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan ve ürün tipi 18  ve 19 olarak piyasaya arz edilen haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerin  formülasyon şekli WHO tarafından yayımlanan "Pesticide Specifications" kitabına göre düzenlenmektedir.
 
İlgili kitabın üçüncü revizyonu yapılmış bu revizyonda bazı formülasyon şekilleri ve formülasyon şekline özgü spesifikasyon bilgileri değiştirilmiştir. Bundan sonra yapılacak başvurularda formülasyon şekli söz konusu yayında bulunmayan ürünler ruhsatlandırılmayacaktır. Bundan önce ruhsatlandırılan ve galenik şekilleri bu yayına uymayan ürünlerin etiket örnekleri ve ruhsat belgelerindeki formülasyon şekillerinin  30.06.2017 tarihine kadar düzeltilmesi gerekmektedir ayrıca hali hazırda piyasada bulunan ürünlerin mevcut etiketleriyle raf ömrü kadar piyasada kalacaktır.