25 Nis 2018 Çarşamba

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılan ve ürün tipi 18  ve 19 olarak piyasaya arz edilen haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerin  formülasyon şekli WHO tarafından yayımlanan "Pesticide Specifications" kitabına göre düzenlenmektedir. 


İlgili kitabın üçüncü revizyonu yapılmış bu revizyonda bazı formülasyon şekilleri ve formülasyon şekline özgü spesifikasyon bilgileri değiştirilmiştir. 

Bundan sonra yapılacak başvurularda formülasyon şekli söz konusu yayında bulunmayan ürünler Ek - 1  ' de ki Makam Oluru doğrultusunda ruhsatlandırılmayacaktır. 

Bundan önce ruhsatlandırılan ve yeni yayında bulunmayan briket formülasyonunda üretilen/ithal edilen ekteki ürünlerin Ek -2' de ki  Makam Oluru doğrultusunda 31.12.2017 tarihinden itibaren üretiminin/ithalatının durdurulması, bu tarihten itibaren raf ömrü kadar piyasada bulunmasına izin verilmesi, bu tarihten itibaren üretim/ithalat yapan ve raf ömrü geçtikten sonra piyasada bulunan ürünler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yapılması hususunu tensiplerine arz ederim.