25 Nis 2018 Çarşamba

“2016/1179/EU sayılı AB Tüzüğü ile değiştirilen sınıflandırmaları ve mezkûr Yönetmeliğin anılan maddeleri gereği ekte sunulan listede belirtilen rodentisit aktif maddelerinden, %0,003 veya daha fazla konsantrasyonda içeren biyosidal ürünlerin 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmasının ve piyasaya arzının, genel halkın satın alabileceği şekilde satışa sunulmasının ve genel halk tarafından kullanımının durdurulması; daha önceden genel halkın kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin ruhsat sahiplerinin, ilgili ürünlerin ruhsatnamelerinde 1 Mart 2018 tarihine kadar gerekli tadilatı yaptırmaları ve genel halkın kullanımı amacıyla piyasada bulunan ürünlerin ruhsat sahipleri marifetince en geç 1 Mart 2018 tarihi itibarı ile piyasadan toplatılması hususlarında 02/02/2017 tarihli ve 19020089-105.03.99-E.715 sayılı Kurum Başkanlığı Oluru alınmıştır.

Ancak, sektör temsilcilerinin stok tüketimi için yeterli sürenin verilmediği yönündeki itirazları ve sürenin uzatılması talepleri ile ilgi Kurum Başkanlığı Olurunun mezkûr Tüzüğün AB’de yürürlüğe giriş tarihi olan 9 Ağustos 2016 tarihinden yaklaşık 6 ay sonra yayımlanabilmiş olması dikkate alınarak söz konusu ürünlerin ruhsatnamelerinde gerekli tadilatın yapılması için verilen süre değiştirilmeksizin söz konusu ürünlerin piyasada bulundurulması için verilen sürenin 9 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2019 olarak belirlenmesi hususunda alınan Kurum Başkanlığı Oluru için tıklayınız.

Aktif madde listesi için tıklayınız.