25 Nis 2018 Çarşamba
 
 
Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre biyosidal ürünlerde bir veya birden fazla aktif madde bulunabilir. Ancak haşerelerin kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerin içeriğinde kontrolsüz şekilde birden fazla aktif madde kullanılması, bazı ürünlerde yüksek doz kullanımına bazı ürünlerde de düşük doz kullanımına sebep olmaktadır. Bu durum çevreye gereğinden fazla kimyasal madde atılmasına sebep olmakla birlikte düşük doz kullanımı ayrıca haşerelerde direnç gelişimine yol açmaktadır. İstenmeyen bu durumların bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için haşere kontrolünde kullanılan birden fazla aktif maddeli biyosidal ürünler ruhsatlandırılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
 
1- Bir aktif madde, etiket örneğinde bulunan haşere gruplarının tamamında etkiliyse ekolojik dengeyi korumak amacıyla aynı etki mekanizmasına sahip ikinci bir aktif maddeye gerek yoktur.
2- Ürün içeriğinde bulunan öldürücü aktif maddelerden her biri etiket örneğinde bulunan haşerelerden en az biri üzerinde etkili olmalıdır.
3- Her iki öldürücü aktif madde de aynı haşere grubu üzerinde etkiliyse uygulama dozunun her iki aktif maddeye de uygun olması gerekir.
4- Suda yapılan larvasit mücadelesi için kullanılmak üzere ruhsatlandırılacak biyosidal ürünlere ergin mücadelesinde kullanılacak haşere grubu, sudaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla eklenmeyecektir.
 
Bu kapsamda; yukarıda belirtilen şartları taşımayan ancak geçmişte Kurumumuz tarafından ruhsatlandırılmış olan birden fazla aktif madde içeren ve haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünlerin 30.06.2017 tarihine kadar üretimine/ithalatına, üretim / ithalat tarihinden itibaren raf ömrü kadar piyasada kalmasına izin verilmesi,  bu tarihten sonra üretim / ithalat yapan ve raf ömrü geçtikten sonra piyasada bulunan ürünler hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem yapılması gerekmektedir.
 
Kurum Olur'u için tıklayınız.