25 Nis 2018 Çarşamba

 

 

 cfcu2

 

 

 

      Türkiye - Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde AB müktesebatı uyum çalışmalarına finansal destek sağlayan katılım öncesi aracı 1. bileşeninin (IPA-1) 2010 yılı programlaması kapsamında “ Yüzme Suyunun İzlenmesinde Uyum TR 10 IB EN 02 " eşleştirme projesi, Kurumuz ile Fransa-Italya konsorsiyumunca yürütülmektedir. Büyük Ortak Fransa’nın başlıca Uluslar arası Su Ofisi (IOW), Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Küçük Ortak İtalya’nın Fondazione Minoprio organizasyonu ve İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ile çalışmalar sürdürülmektedir.

 

     Bu proje ile uyumu Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılacak olan yeni yüzme suyu Direktifi 2006/7/EC’ nin uyumlaştırılarak ulusal mevzuata aktarılması ve bu yeni direktif doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu izleme sisteminin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

      Proje 2013 1. Çeyreği ile 2015 1. Çeyreği arasında 24 ay süreyle yürütülecektir.

 

      Proje 6 ana hedef üzerine kurulmuştur.

 

         1. Hedef: Yeni yüzme suyu direktifi 2006/7/EC nin uyumu yapılacaktır.

      2. Hedef: Yüzme suyunun sınıflandırılması ve kalite değerlendirmesine yönelik olarak 76/160/EEC direktifinden 2006/7/EC Direktifine geçiş, aşamalı olarak pilot uygulamalar şeklinde başlayacak, daha sonrasında bu uygulamalar ülke genelindeki tüm yüzme alanlarına yaygınlaştırılacaktır.

         3. Hedef: Yüzme suyu profilleri ilk olarak pilot illerin seçili alanlarında başlayacak, daha sonrasında aşamalı olarak tüm yüzme alanlarına yaygınlaştırılacaktır.

         4. Hedef: Yüzme suyu kalite veri setleri oluşturulacaktır.

         5. Hedef:  Sağlık Bakanlığı yüzme suyu kalitesini izleme sistemi geliştirilecektir.

         6. Hedef: Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarının teknik kapasitesi yeni yüzme suyu direktifi doğrultusunda analizleri gerçekleştirmesine yönelik olarak güçlendirilecektir.

 

     13 Şubat 2013 tarihinde açılış toplantısı ile başlayan proje, hedeflere yönelik aktiviteler ile yürütülmektedir. Projemizin http://www.aquacoope.org/turkeybw/ adresli bir web sayfası bulunmaktadır. Bu web sayfasından Proje hakkında genel bilgiye, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere, eğitim sunum ve dokümanlarına ulaşılınabilir.