25 Nis 2018 Çarşamba

 

 

cfcu

 

 

      Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI-2009 programlaması kapsamında “Halk Sağlığının Korunması için İçme Sularında Acil Durum Yönetimi ve Risk Analizi TR 09 IB EN 04 –TWL Kısa süreli eşleştirme projesi " Kurumumuzun Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı (Faydalanıcı Kurum) ile İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) (Yüklenici Kurum), Su Araştırma Enstitüsü (IRSA), Studiare Sviluppo (Yetkili Kuruluş) tarafından 28 Şubat 2013 ve 26 Haziran 2013 tarihleri arasında 6 aylık bir zaman aralığında yürütülmüştür.  

 

         Bu proje ile İçme suyu alanında risk değerlendirmesinin, erken uyarı ve acil durum yönetiminin AB içme suyu mevzuatı (98/83/EC) ile aynı doğrultuda gerçekleştirilmesi için Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

     

         Proje 4 ana hedef doğrultusunda yürütülmüştür:

 

Hedef 1: İçme Suyu konusunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun risk değerlendirme Kapasitesinin geliştirilmesi,

Hedef 2: İçme suyunda kirliliklerin belirlenmesine yönelik metodolojiler,

Hedef 3: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun içme suyundaki erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi,

Hedef 4: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun içme suyundaki acil durum yönetim kapasitesinin geliştirilmesi.

 

 Bu hedeflere ulaşabilmek için aktiviteler yürütülmüştür. Aktiviteler, her bir hedefe yönelik ön çalışmalar, çalıştay, eğitim ve rehber döküman olarak yapılmıştır.

 

28 Şubat 2013 tarihinde Kurumumuzun Lokman hekim toplantı salonunda açılış toplantısı yapılmıştır.

 

       15 - 20 Nisan 2013 tarihleri arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Giresun, Samsun, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Balıkesir, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüklerinin katılımı ile  (13 İl) her bir hedefi kapsayan ve birbirini takip eden Çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

 

        27 - 30 Mayıs 2013 tarihleri arasında da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve 81 ilimizin Halk Sağlığı Müdürlüklerinin katılımı ile her bir hedefe yönelik ve birbirini takip eden Eğitimler yapılmıştır. Eğitimler ile hedef konular tüm iller düzeyinde yaygınlaştırılmıştır.

 

26 Haziran 2013 tarihinde Lokman Hekim toplantı salonunda kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kapanış toplantısını takip eden Proje Yönlendirme Komitesi ile proje sonlanmıştır.

 

Hazırlanan Rehber Dokümanın tercümesi tamamlanmış olup, redaksiyonu yapılmaktadır. Basımı sonrasında Halk Sağlığı Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır.