Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 dokümanlarını görüntülemek için ilgili dokümanın linkine tıklayınız.

 

Özet Kitap

Brief Summary

 

Bölüm 1. Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım

 

Yönetici Özeti

 

Biyolojik Çevrenin Geliştirilmesi

 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Yönetiminin Geliştirilmesi

 

Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi

 

Gıda Güvenilirliği Ve Sağlıklı Beslenmenin Geliştirilmesi

 

İş Sağlığının Geliştirilmesi

 

Kanıta Dayalı Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi

 

Kazaların Önlenmesi Ve Afetlere Hazırlıklı Olma

 

Kimyasal Çevrenin Geliştirilmesi

 

Sağlığın Bireysel Belirleyicilerinin Geliştirilmesi

 

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin Geliştirilmesi

 

Tıbbi Cihaz Ve Ürünlerin Güvenli Ve Akılcı Kullanımının Geliştirilmesi

 

Yaşam Alanlarının Geliştirilmesi

 

 

Bölüm 2. Tedavi ve Rehabilite Edici Sağlık Hizmetlerinde Çok Paydaşlı Yaklaşım

  

Acil Durum Ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu

 

Hasta Hakları Ve Hasta Güvenliği

 

Laboratuvar Hizmetleri İle Kan Ve Kan Ürünleri Hizmetlerinin Geliştirilmesi

 

Organ Bağışı Ve Nakil Hizmetlerinin Geliştirilmesi

 

Sağlık Araştırmaları Ve Sağlık Hizmet Sunumunda Kültürel Yaklaşım

 

Sağlık Hizmet Sunumunda İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi