26 May 2018 Cumartesi

Su Kongre 3

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi,  İstanbul Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kongrede içme kullanma suları, ambalajlı sular (doğal kaynak suları, içme suları ve mineralli sular), yüzme suları, yüzme havuzları, atık sular, kaplıcalar, su ürünleri, su kirliliği, afetlerde su yönetimi, toplu yaşam alanlarında su, su kalitesinin izlenmesi ve laboratuvarlar, ulusal ve uluslararası su mevzuatı gibi konular; kısaca SUYA DAİR HER ŞEY ele alınmaktadır.

Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 15 Büyükşehir Belediyesi, Balkan Environmental Association (B.EN.A), Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 17 sivil toplum kuruluşu desteklemektedir.

Kongrenin açılış konuşmalarını sırasıyla Kongre Sekreteri Sn. Prof. Dr. Murat TOPBAŞ, Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Menderes TÜREL, Samsun  Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya YILMAZ yapmıştır.

Açılış oturumunda Kongre Sekreteri Sn. Prof. Dr. Murat TOPBAŞ artık uluslararası düzeyde olan kongremiz içerisinde yer verilen çeşitli konu başlıklarına değindiği konuşmasında Türkiye’de ve dünyada su miktarı ve su kalitesi konusunda bilgilendirmeler yaparak kongreye destek veren Bakanlıklara, Büyükşehir Belediyelerine, üniversitelere, kurum ve kuruluşları ile STK lara teşekkür etmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Cumali KINACI; ülkemizin su zengini bir ülke olmadığını, bu yüzden su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa koordine edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.  Özellikle su kıtlığı konusunda küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkisini daha da artacağı konusuna işaret etmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak buna yönelik gerekli su yetersizliğinin önlenmesine yönelik gerekli strateji ve planlarının hazırlandığını ifade etmiştir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Süleyman BAYKAL; hızlı kentleşme ve sanayileşme ve nüfus artışı gibi etkenlerin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini, buna yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Su ile ilgili paydaşları bir araya getiren kongrenin önemli katkılar yapacağına inandığını belirterek su yönetimi konusunda öncelikle hedeflerin konulması ve konulan hedeflere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirmiştir.  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN konuşmalarında; suyun yeterliliği kadar suyun kalitesinin de önemli olduğunu, su kalitesine yönelik mevzuatın AB ile uyumlaştırıldığını ve içme kullanma sularının kalitesine yönelik izleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Suyun dezenfeksiyonu konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini, halk sağlığı açısından suların mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında yapılan Yerel Yönetimlerde Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme Toplantıları ile yerel yöneticilerle yüz yüze görüşme imkânı bulunmuş ve içme kullanma suyu kalitesi ve su sanitasyonunun önemi birlikte değerlendirildiğini dile getirmiştir. İki yılda 36 bölgede yapılan toplantılara il belediye başkanları, mülki idare amirleri, il özel idare genel sekreteri, halk sağlığı müdürü ve ilgili teknik personel olmak üzere yaklaşık 2300 kişi katılım sağladığını ifade etmiştir. Yapılan toplantılarda farkındalık oluştuğunu ve bunun olumlu sonuçlarının yansıdığını vurgulamıştır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Menderes TÜREL konuşmalarında; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanlıkları döneminde içme kullanma suları, atık sular, yüzme sularına yönelik alt yapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur. Antalya ili sınırları içinde 400 mavi bayraklı yüzme alanına sahip olduklarını bu sayıyla dünyada en iyi mavi bayraklı yüzme alanlarına sahip kentler arasında yer aldıklarını ifade etmiştir. Diğer taraftan görev yaptıkları dönemde toplam 32 adet atık su artıma tesisi yaptıklarını ve Antalya ili sınırları içinde hiçbir şekilde atık suyun deniz suyuna karışmadığını vurgulamıştır.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yusuf Ziya YILMAZ konuşmalarında; köy içme kullanma sularının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik özellikle 2014 yılında çıkartılan Büyükşehir Yasası ile beraber ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek önümüzdeki 5 yıl içerisinde otomatik klorlama cihazı bulunmayan köy kalmayacağını ifade etmiştir. Son 3 yıl içerisinde de köylerde suya yönelik önemli yatırım yaptıklarını belirtmiştir. Özellikle kentin atık suyu sorununa da değinerek göreve geldiklerinde kentte doğrudan denize bırakılan deniz suyunun atılan adımlarla kısa zamanda temizlendiğini dile getirmiştir.

Açılış konuşmalarından sonra Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Sn. Prof. Dr. Çağatay Güler, “Suyla ilgili Genel Kavramlar ve Hamsu Kaynakları”nın önemine işaret eden bir konferans vermiştir.

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi bilimsel oturumlarla devam etmektedir.

1

 

2

  

su kongre 5

 

su kongre 4

 

su kongre 6

 

su kongre 7

 

su kongre 8

 

su kongre 9