26 May 2018 Cumartesi

IMG 20170125 WA0002

Su sanitasyon çalışmaları kapsamında 25.01.2017 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI, Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr. Hüseyin İLTER ve Çevre Sağlığı Daire Başkanlığından Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ile Çevre Müh. Hüseyin Alper KÖŞGER, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı A. Çiğdem ŞİMŞEK ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Kim. Müh. Ziya DEMİR tarafından Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma tesislerine ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan ziyaret kapsamında İçme suyu Arıtma Daire Başkanı Çev. Müh. Nurullah Said YEKEN tarafından içme-kullanma suyu arıtımının tarihsel geçmişi, mevcut durumu ve gelecek yapılacak çalışmalara yönelik sunum yapıldı.  Sunumlarında içme-kullanma suyu kaynaklarından, içme suyu arıtım tesislerinden, SCADA sistemlerinden ve stratejik hedeflerinden bahsetti. Gıda Yüksek Mühendisi Melike YAVUZ ise içme-kullanma suyu dezenfeksiyonu ve dezenfeksiyonda kullanılan otomatik klorlama cihazlarından, dezenfeksiyonun sürdürülebilirliğinden ve suyun dezenfeksiyonu sırasında pH ve sıcaklık gibi parametrelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarından bahsetmiştir.

Toplantıda 2016 yılına ait denetim ve kontrol izlemesi numune alımı gerçekleştirme düzeyleri, uygunsuzluk durumları, bakiye klor yetersizlik durumları, kimyasal ve mikrobiyolojik uygunsuzluklar ile su deposu uygunsuzlukları ve söz konusu uygunsuzlukların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler karşılıklı olarak paylaşıldı.  

Ayrıca, toplantıda içme-kullanma suyu dezenfeksiyon işlemlerinin depoda yapılmasının, içme kullanma suyunun sağlıklı ve temiz bir şekilde temin edilmesinin, kaynaktan tüketiciye ulaşıncaya kadar güvenli olarak tüketime verilmesinin, sürdürülebilirliğinin ve dezenfeksiyonun önemine işaret edilmiştir.

Akabinde ASKİ tarafından işletilen içme-kullanma suyu arıtma tesislerinde havalandırma durultucu ve filtreleme ünitelerinde incelemeler yapılarak konu hakkında yetkililerden bilgiler alındı.

Çalışmalar için hem Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI, Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr. Hüseyin İLTER ve Halk Müdürü Uzm. Dr. Doğan AKDOĞAN çalışmayı yürüten ASKİ Genel Müdürlüğünden İçme Suyu Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Nurullah Said YEKEN ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmiştir.

 20170125 102011

20170125 120901

20170125 123102

20170125 123105